Acord privind disponibilizarea online a informatiilor despre companie si despre produsele sale (GS1 GEPIR)

Având în vedere faptul că Asociația GS1 ROMANIA, organizația națională non-profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1 pe teritoriul României, furnizează o platformă online națională, denumită CODALOC, care permite proprietarilor de marcă să înregistreze date sigure despre compania și despre produsele lor;

Având în vedere faptul că GS1 AISBL, organizația internaționala non-profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1, furnizează o platformă online globală, denumită GS1 GEPIR, care permite proprietarilor de marcă să furnizeze date sigure despre compania și despre produsele lor către terți și permite acestor terți să vadă astfel de date;

Având în vedere faptul că Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA este, de asemenea, și proprietar de marcă și doreste să furnizeze informații despre compania sa și despre produsele sale în GS1 GEPIR;

și

Având în vedere faptul că Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA dorește să autorizeze Asociația GS1 ROMANIA să folosească și să transmită informații despre compania sa și despre produse sale către GS1 AISBL:

Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA convine să participe la GS1 GEPIR și în acest scop permite Asociației GS1 ROMANIA să acceseze, să foloseasca și să transmită informațiile despre compania sa și despre produsele sale din platforma CODALOC în platforma GS1 GEPIR, în condițiile prezentate mai jos:

  • Informațiile despre Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA furnizate în GS1 GEPIR vor cuprinde următoarele atribute, sau o parte dintre acestea dacă nu sunt disponibile toate atributele: Prefix GS1 de companie, denumire companie, GLN companie, adresă companie.
  • Informațiile despre produsele Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA furnizate în GS1 GEPIR vor cuprinde următoarele atribute, sau o parte dintre acestea dacă nu sunt disponibile toate atributele: GTIN, denumire produs, denumire brand, greutate netă, unitate de măsură, clasificare GS1 GCP a produsului, denumire companie, GLN companie.

În scopul GS1 GEPIR, Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA acordă Asociației GS1 ROMANIA dreptul să acceseze, să folosească și să transmită către GS1 AISBL informațiile despre compania sa și despre produsele Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA, stocate în platforma CODALOC a Asociației GS1 ROMANIA.

Prezentul acord privind disponibilizarea online a informațiilor despre companie și despre produse în GS1 GEPIR poate înceta prin transmiterea de către Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA a unei cereri scrise, datată şi semnată, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA, Str. Louis Blank Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e-mail la adresa: gs1gepir@gs1.ro.