Obțineți codul de produs pentru listare în Amazon

Pentru a obține un Cod de identificare a produsului, necesar listării în Amazon, urmați pașii enumerați mai jos:

1. Deveniți membru GS1

  • Accesați și completați Formularul online de aderare Promo Amazon Seller care include taxele promoționale valabile pe perioada de derulare a programului.
  • Transmiteți formularul însoțit de dovadă plății taxelor de aderare și de licență, în funcție de pachetul ales, și de documentele despre companie solicitate, către GS1 România conform indicațiilor din secțiunea gs1.ro/cum-deveniti-membri/.
  • Primiți contractul de licență care conține credențialele (utilizator/parolă) de acces în CODALOC
  • Semnați și stampilați contractul de licență și transmiteți un exemplar original către GS1 România.
  • Participați la instruirea inițială privind utilizarea sistemului GS1.

2. Accesați CODALOC pentru solicitarea de identificatori de produs și generarea de coduri de bare, în baza detaliilor despre produs, completate în interfața aplicației. Aceste informații, împreună cu cele despre compania dumneavoastră vor fi înregistrate automat în GEPIR.

3. Primiți codul alocat de către GS1 România.

4. Gestionați identificatorii de produs și informațiile asociate în contul de utilizator al companiei din CODALOC unde regăsiți istoricul solicitărilor făcute și al codurilor alocate.