Acord privind disponibilizarea online a informatiilor despre produse (GS1 CLOUD)

Având în vedere faptul că Asociația GS1 ROMANIA, organizația națională non-profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1 pe teritoriul României, furnizează o platformă online națională, denumită CODALOC, care permite proprietarilor de marcă să încarce (direct sau printr-o persoană desemnată) date sigure despre produsele lor;

Având în vedere faptul că GS1 AISBL, organizația internaționala non-profit care dezvoltă și menține standardele globale GS1, furnizează o platformă online globală, denumită GS1 CLOUD, care permite proprietarilor de marcă să furnizeze (direct sau printr-o persoana desemnată) date sigure despre produsele lor către terți și permite acestor terți să vadă și/sau să folosească astfel de date;

Având în vedere faptul că Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA este, de asemenea, și proprietar de marcă și dorește să furnizeze informații despre produsele sale în GS1 CLOUD;

Având în vedere faptul că Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA dorește să autorizeze Asociația GS1 ROMANIA să folosească și să transmită informații despre produse sale către GS1 AISBL;

Părțile convin prin prezenta următoarele:

  1. Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA convine să participe la GS1 CLOUD și în acest scop permite Asociației GS1 ROMANIA să acceseze, să foloseasca și să transmită informațiile despre produsele sale din platforma CODALOC în platforma GS1 CLOUD, în condițiile prezentate mai jos. 
  2. Informațiile despre produsele Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA furnizate în GS1 CLOUD vor cuprinde următoarele atribute („Informații despre produs”), sau o parte dintre acestea dacă nu sunt disponibile toate atributele: GTIN, descriere etichetă produs, denumire brand, imagine la rezoluție medie, piață țintă, clasificare GS1 GCP a produsului și denumire companie.
  3. În scopul GS1 CLOUD, Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA acordă Asociației GS1 ROMANIA dreptul să acceseze, să folosească și să transmită către GS1 AISBL informațiile despre produsele Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA, stocate în platforma CODALOC a Asociației GS1 ROMANIA.
  4. Prin prezentul Act adițional, Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA împuternicește Asociația GS1 ROMANIA să exprime acordul Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA de a participa la GS1 CLOUD, să încheie și să semneze contractul GS1 Cloud Brand Owner Terms of Participation (Anexa 1), în numele Societății membre a Asociației GS1 ROMANIA.
  5. După încheierea contractului GS1 Cloud Brand Owner Terms of Participation, Asociația GS1 ROMANIA este împuternicită de Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA să furnizeze informațiile despre produsele sale în GS1 CLOUD.
  6. Următoarele documente constituie parte integrantă a prezentului Act adițional: Contractul GS1 Cloud Brand Owner Terms of Participation (Anexa 1); Politica de confidențialitate (Anexa 2) și Procedura de Notificare și Retragere (Anexa 3), menționate în contractul GS1 Cloud Brand Owner Terms of Participation.

Prezentul acord privind disponibilizarea online a informațiilor despre produse în GS1 CLOUD poate înceta prin transmiterea de către Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA a unei cereri scrise, datată şi semnată, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA, Str. Louis Blank Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e-mail la adresa: gs1cloud@gs1.ro.