Transporturi & Logistică

Domeniul Transporturi&Logistică este un domeniu central al ecosistemului GS1.

GS1 a dezvoltat și oferă standarde ce sprijină toate stagiile lanțului logistic în scop de vizibilitate în timp real și date corecte, prin identificare, captură automată a datelor și partajarea acestora, asigurând interoperabilitate între diverșii actori și un mediu logistic eficient, sustenabil și colaborativ.

Transporturile și Logistica joacă un rol esențial în procesul lanțului de aprovizionare și distribuție a produselor și în zilele de astăzi nici o companie de transport sau logistică nu poate fi eficientă fără o tehnologie fiabilă de informații și de suport a comunicării datelor.

GS1 a dezvoltat deja un set de standarde recunoscute în întreaga lume pentru sectorul Transport și Logistică. Aceaste soluții includ standardele pentru codurile de bare și comunicare:

  • Serial Shipment Container Code (SSCC) – Codul Serial al Expediției Containerului, pentru identificarea unică a unităților logistice oriunde în lume;
  • Standardele mesajelor Business în format XML și EANCOM;
  • Numărul identificatorului de aplicație (AI) a fost dezvoltat special pentru identificarea unităților logistice și include numărul de Încărcătură AI (401), numărul de identificare al Expediției AI (402), cât și AI pentru identificatorul de locații.

Companiile de Transport și Logistică obțin un avantaj competitiv aplicând standardele GS1 pe tot parcursul operațiunilor din lanțul lor de distribuție. Beneficiile pot include o eficiență mărită și mărirea trasabilității fluxurilor de expediții, o mai eficientă manipulare și managent al inventarelor, mărirea securității distribuției a vitezei operațiunilor.

Activitatea globală a GS1 (link: https://www.gs1.org/industries/transport-and-logistics ) în domeniu este condusă de GS1 în Europa, printr-un Centru de excelență (https://gs1.eu/sectors-and-industries/transport-logistics/), ce desfășoară activități focalizate pe următoarele priorități:

  • Managementul locațiilor T&L
  • Transport rutier/multi-modal
  • Documente de transport în format digital

Standarde și ghiduri relevante per tip de transport

A. Transport rutier

Referințe:

B. Transport feroviar

Referințe:

Instrumente suport pentru decizie, în sprijinul membrilor GS1 ce activează în domeniul feroviar, pentru:

  1. Marcarea directă: https://www.gs1.org/1/mro/en/direct-marking
  2. Identificarea obiectelor: https://www.gs1.org/1/mro/en/object-identification
  3. Managementul GTIN-urilor: https://www.gs1.org/1/mro/en/management-rules

C. Transport maritim

Procesele implicate de construcția și operarea navelor maritime pot fi eficientizate prin identificare unică globală a echipamentelor și componentelor. Utilizarea acesteia se reflectă pozitiv și în optimizarea ulterioară a proceselor de procurare, stocare, asamblare, mentenanță, reparații sau reciclare a componentelor.

La nivel european, Prin Directiva MED (Marine Equipment Directive) 90/2014 și Regulamentul de punere în aplicare 608/2018, se recunosc aceste beneficii și sunt precizate modalitățile prin care sistemul GS1 de identificare și tehnologiile RFID și cod de bare 2D sprijină punerea în practică:

Referințe: