Programul de Certificare Operațională a Echipamentelor de Preluare Automată a Ambalajelor SGR (GS1 RVM)

Programul de Certificare Operațională a Echipamentelor de Preluare Automată a Ambalajelor SGR facilitează verificarea respectării condițiilor precizate de documentul RetuRO SGR SA “Specificații și cerințe pentru Automatele de Preluare a Ambalajelor (RVM)” (https://returosgr.ro/sites/default/files/2023-11/specificatii-si-cerinte-pentru-automatele-de-preluare-a-ambalajelor-RVM-0.pdf) de către echipamentele utilizate în acest scop.

Procedura GS1 Romania de testare a RVM se bazează pe un kit de testare realizat de asociație și produce evidențele ce stau la baza certificării echipamentului, în funcție de nevoia solicitantului, astfel:

  • Certificare de model – procedura de testare se realizează pe un echipament ce aparține de o clasă denumită Model (tip constructiv),
  • Certificare pe echipament – procedura de testare se realizează doar pe un echipament individual

De asemenea, numărul și tipul parametrilor și capabilităților testate diferă, existând 2 niveluri de certificare: BASIC și PREMIUM.

Detaliile despre Program și certificare sunt disponibile în broșura Programului, realizată prin consultarea producătorilor de echipamente RVM interesați.

Solicitarea unei testări în scop de certificare se realizează prin completarea și transmiterea formularului la adresa helpdesk@gs1.ro.

Testarea are loc după agrearea cu reprezentantul desemnat al solicitantului a detaliilor ședinței de testare și după plata cuantumului respectivei certificări solicitate.