Declaraţia Directorului Executiv privind politica în domeniul calităţii

GS1 este un grup de 116 organizații globale non-profit dedicat dezvoltării și implementării de soluții și standarde globale pentru îmbunătățirea eficienței și vizibilității lanțurilor de aprovizionare globale și inter-sectoriale. Cele mai cunoscute standarde globale create de GS1 sunt codurile de bare.

Obiectivele generale ale organizaţiei GS1 România, aşa cum au fost ele definite prin statutul iniţial, sunt:

 • stabileşte şi promovează un sistem naţional şi multiindustrial pentru identificarea produselor, serviciilor și locațiilor și comunicaţia electronică, pe bază de standarde acceptate internaţional, pentru beneficiul şi eficientizarea activităţilor de producţie, distribuţie en-gross şi desfacere en-detail din ţara noastră;
 • administrează şi controlează procesul de introducere şi utilizare a sistemului GS1 în România, pentru codificarea produselor în vederea identificării lor automate pe tot lanțul distribuției (de la producător până la punctul de vânzare din magazin) şi a schimbului electronic de documente comerciale;
 • respectă politica organizațională şi participă activ la activităţile de comunicare, cercetare și dezvoltare a sistemului de standarde promovat de GS1;
 • organizează cursuri de formare şi expoziţii pentru toti agenții economici interesați să-și introducă noile tehnologii în interiorul companiilor lor cât și în relația cu clienții sau furnizorii (trasabilitatea produselor, controlul computerizat al stocurilor şi EDI)
 • pregăteşte analize şi rapoarte privitor la rezultatele utilizării tehnologiei de codificare GS1 pentru culegerea automată a datelor în mediul industrial şi al distribuţiei comerciale;
 • elaborează studii privind aplicarea extinsă şi retehnologizarea agenţilor producători, de servicii sau comerţ în vederea utilizării codurilor GS1 în gestiune;
 • asigură servicii de marketing pentru agenţii economici români prin consultarea bazelor de date la care s-a obținut accesul în urma afilierii României la GS1;
 • asigură o prezenţă activă a problematicii GS1 în presă şi în celelalte mijloace de informare;
 • încheie convenţii de colaborare şi contracte cu persoane fizice sau juridice române sau străine;
 • organizează orice alte activităţi legale pentru realizarea scopului său.

Valorile GS1 România sunt:

 • inovația tehnologică în comerțul modern prin aplicarea standardelor GS1;
 • profesionalismul și experiența angajaților;
 • excelenţa neechivocă în toate aspectele companiei.

Realizarea politicii în domeniul calității se bazează pe implementarea si certificarea unui sistem de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2015 care să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 • îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor GS1 România, cu respectarea cerinţelor legale și de reglementare din domeniu în vigoare;
 • câştigarea și menţinerea încrederii clienţilor;
 • îmbunătăţirea competenței și expertizei profesionale a personalului;
 • evaluarea continuă a sistemului de management în scopul îmbunătățirii lui;
 • realizarea obiectivelor stabilite la fiecare început de an.

Top-managementul GS1 România își ia angajamentul și își asumă întreaga responsabilitate privind:

 • satisfacerea cerințelor aplicabile privind calitatea prin implicarea și conștientizarea întregului personal;
 • menţinerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calităţii prin integrarea acestuia în toate procesele companiei și prin promovarea gândirii bazate pe risc;
 • realizarea obiectivelor companiei prin asigurarea resurselor materiale și umane.

Director Executiv
GS1 România
Dragoș NEACȘU