Evaluarea GS1 a sistemelor de trasabilitate

GS1 România oferă companiilor membre, prin auditori certificați GS1, consultanță pentru proiectarea sistemului de trasabilitate și auditul acestuia în scopul evaluării și îmbunătățirii.

Complexitatea sistemului de trasabilitate al unei companii trebuie să se bazeze pe cele mai bune practici, să adere la reglementările internaționale și standarde globale și poate varia în funcție de amplasarea sa de-a lungul lanțului de aprovizionare, de caracteristicile produsului și de obiectivele de afaceri impuse.

Pentru a implementa și revizui sistemele de trasabilitate în organizațiile de pe lanțul de aprovizionare cu produse alimentare a fost elaborată Lista de verificare GS1 GTC ce completează Standardul Global de Trasabilitate GS1 (GS1 GTS). Standardul Global de Trasabilitate GS1 se găsește la adresa http://www.gs1.org/traceability și a fost dezvoltat pentru a oferi industriei un limbaj comun și facil la schimbul de informații de trasabilitate între partenerii comerciali din lanțul de aprovizionare extins.

Lista de verificare stabilește criterii de audit pentru conformitate globală a trasabilității pe lanțul de aprovizionare cu alimente, definește elementele esențiale pentru dezvoltarea celor mai bune practici pentru producția și distribuția de articole comerciale în industria alimentară la nivel mondial.

Lista de verificare GS1 GTC conține 79 Puncte de Control și Criterii de Conformitate, împărțite pe secțiuni cu obiective diferite privind trasabilitatea.  Urmând fiecare secțiune este posibil să se evalueze pe deplin orice sistem de trasabilitate. Punctele de control și criteriile de conformitate GS1 GTC, dezvoltate pentru monitorizarea proactivă a produselor și proceselor producătorilor, ajută la a proteja securitatea, calitatea, certificarea, originea și conținutul produsului, asigurând în același timp respectarea reglementărilor naționale/internaționale și standardele mondiale în vigoare privind trasabilitatea și rechemarea produselor.