Eticheta logistică GS1-128

 
Deoarece logistica și expediția mărfurilor este o problemă care interesează atât furnizorii cât și distribuitorii, GS1 România a dezvoltat prin Centrul său de Soluții și pune la dispoziția membrilor săi un instrument web pentru editarea de etichete logistice sub standard GS1-128. Aplicația răspunde, în principal, cerinței de etichetare la livrare, dar poate fi folosităși pentru etichetări pe lanțuri de procesare. Structura sa modulară o face utilă în multe situații.

 

Generatorul de etichetă logistică permite crearea și tipărirea de etichete pentru identificarea și urmărirea unităților de încărcătură omogene sau neomogene, standard sau nestandard, ce conțin mărfuri de orice fel (produse alimentare sau nealimentare,  cu greutate fixă sau variabilă, bunuri de larg consum, produse industriale, produse farmaceutice, etc.). Fiecare buton al aplicației cere informații despre unitatea logistică care urmează a fi etichetată și fabricant / expeditor, transportator sau client.
Au fost proiectate 11 tipuri de machete care reflectă situațiile întâlnite pe lanțurile de distribuție europene pentru a uniformiza conținutul și formatul informațiilor transmise prin eticheta logistică. Aplicația permite inserarea și a altor informații neprevăzute în machete, utilizatorul ajutându-se pentru aceasta de tabelul Identificatoriilor de Aplicație (tabelul cuprinde descrierea și formatul datelor). Eticheta poate fi tiparită direct din aplicație sau salvată pe calculatorul utilizatorului.
Informațiile care se comunică prin etichetă cad exclusiv în responsabilitatea celui care crează eticheta.