Dezvoltarea Standardelor GS1

GS1 dezvoltă standarde globale pentru lanțul de aprovizionare în parteneriat cu experții din industrie și echipele de afaceri care le folosesc efectiv.

Procesul de management al standardelor globale (GSMP) permite atingerea unui consens cu privire la crearea și adoptarea de noi standarde fără probleme și rapid. GSMP (Global Standards Management Process) este un forum în care companiile care se confruntă cu probleme similare pot lucra împreună pentru a dezvolta soluții bazate pe standarde create de industrie, pentru industrie.

GS1 facilitează dialogul între oameni de afaceri din aproape șaizeci de țări, industriile reprezentate fiind comerțul cu amănuntul și producția de bunuri de larg consum, alimente proaspete, asistență medicală, transport și logistică și multe altele.

Procesul de management al standardelor globale este un proces bazat pe comunitate și crează livrabile care servesc comunității GS1.

Rezultatele GSMP sunt:

  • Standarde GS1: reguli documentate pe care partenerii comerciali sunt de acord să le respecte pentru a atinge obiectivele de interoperabilitate.
  • Ghiduri GS1: recomandări care ajută organizațiile individuale să înțeleagă și să aplice standardele GS1.
  • Materiale colaterale: alte publicații care oferă o înțelegere a standardelor și ghidurilor GS1 și a modului de utilizare a acestora.

GSMP se bazează pe un set de principii menite să asigure corectitudinea și acceptarea largă:

  • Procesul de dezvoltare a standardelor este deschis tuturor organizațiilor, iar funcționarea acestuia este vizibilă tuturor participanților.
  • Standardele GS1 sunt create ca răspuns la nevoile de afaceri clar precizate de organizaţiile participante.
  • Standardele GS1 asigură coerența și interoperabilitatea între părțile interesate care le adoptă. Toate standardele GS1 sunt validate în timpul dezvoltării lor pentru a se potrivi în Arhitectura sistemului GS1 și pentru a adera la principiile arhitecturale.
  • Standardele dezvoltate prin GSMP sunt menținute de GS1 în numele tuturor părților interesate GS1 și sunt protejate de Politica de proprietate intelectuală GS1 în beneficiul tuturor părților interesate GS1.
  • Toate livrabilele GSMP sunt dezvoltate într-un proces care se străduiește să atingă consensul tuturor părților interesate. Când consensul nu este posibil, există un proces formal pentru înregistrarea aprobării sau respingerii soluțiilor finale.
  • Standardele GS1 urmăresc aplicabilitatea globală în mai multe sectoare industriale și sunt relevante pentru companii de toate dimensiunile.