Programe

Standardele GS1 susțin lanțul de distribuție, reduc costurile și cresc considerabil eficiența în multe sectoare industriale. GS1 România are în derulare programe orientate spre trasabilitate, protecția consumatorului, sănătate, apărare, transport și logistică, furnizori de soluții.

E-commerce & Amazon Seller

Program de Informare Corectă a Comercianților Online cu privire la utilizarea Sistemului de Standarde și Soluții GS1


GS1_Icon_Healthcare_360x360_PNG
Serializarea medicamentelor

Directiva 2011/62/UE și Regulamentul delegat (UE) 2016/161.


Programul de Certificare pentru reducerea emisiilor de carbon în activități logistice

GS1 România este organizația ce are calitatea de Partener Național, cu responsabilități în administrarea programului.


gs1_industry_icon_foodservice_rgb_2
Trasabilitate

GS1 România promovează standardele internaționale de trasabilitate și de rechemare, și sprijină punerea lor în aplicare, pentru a răspunde provocărilor actuale.


GS1_Industry_Icon_general_merchandise_RGB
Codul de Bune Pratici în Domeniul Scanării

Programul Național “Codul de Bune Practici în Domeniul Scanării” a fost lansat de GS1 România, ca o inițiativă menită să îmbunătățească încrederea consumatorilor în practicile de gestionare a identificarii automate prin coduri de bare.


transport-logistics
Transporturi și logistică

GS1 a dezvoltat deja un set de standarde pentru sectorul Transport și Logistică: Serial Shipment Container Code (SSCC) Standardele pentru mesaje de afaceri în format XML și EANCOM, standardul pentru identificatorii de aplicație (AI).


datahub-header-logo
GS1 Solution Providers

Programul Național GS1 România Solution Provider ajută la construirea acestui tip de relație între companiile ce utilizează, într-o formă sau alta, standardele globale GS1 și furnizorii lor de soluții, servicii și / sau produse.


GS1_Icon_Healthcare_360x360_PNG
Sănătate

Sistemul GS1 ajută la dezvoltarea de sisteme mai eficiente pentru identificarea și distribuția produselor medicale și chirurgicale și a serviciilor de orice fel, permițând prescrierea, prepararea și administrarea de medicamente pacienților.Apărare

GS1 România a încheiat un protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale, bazat pe acordul tehnic încheiat de NATO cu GS1, în scopul implementarii standardelor GS1 în sectorul apărării naționale.Uniformizarea comunicației electronice de afaceri

Urmare a solicitărilor tot mai susținute venite din piață cu privire la schimburile electronice de date GS1România a început procesul de armonizare a ghidurilor naționale EANCOM.