Codul LEI

Codul LEI

Colapsul din 2008 al celei de-a patra mari bănci de investiții din lume, Lehman Brothers, și criza financiară globală care a urmat, a evidențiat necesitatea unui sistem standarizat de identificatori unici pentru entitățile juridice.

După falimentul Lehman Brothers, autoritățile de reglementare și jucatorii participanții la sistemul financiar global nu au putut evalua expunerea la risc a entităților juridice tranzacționare, deoarece nu exista o identificare omogenă a contrapărților implicate în labirintul de filiale și societăți afiliate Lehman, din interiorul căruia efectuau tranzacții o multitudine de bănci, asiguratori, administratori de active, și alții. Informațiile necesare erau disponibile undeva printre miile de documente semnate de nenumăratele filiale ale Lehman, care la rândul lor tranzacționau cu sute de filiale ale altor participanți la piață, și, fără o identificare unică global a fiecărei entități juridice, nici un sistem electronic nu putea determina conexiunile dintre participanți la piață.

Acest labirint rămâne complicat în continuare, mai ales că procesele de identificare și de validare se desfășoară în mare parte manual folosind mai multe baze de date, în care o entitate juridică este identificată prin nume diferite si prin diferiți identificatori, utilizați în diferite scopuri (statisticile arată că există în medie 4 identificatori diferiți ai aceleiași entități în sistemul unei bănci). Aceeași entitate juridică poate avea un cod local în registrul comerțului, un număr de identificare fiscal, un identificator de plătitor cum ar fi Business Identifier Code (BIC), ș.a., ceea ce îngreunează urmărirea și conectarea informațiilor din mai multe surse.

În urma crizei financiare din 2008, organizații influente, cum ar fi Grupul celor 20 (G20), Consiliul pentru Stabilitate Financiară și autoritățile de reglementare din zona financiară au conștientizat necesitatea unui sistem universal de identificare la nivel de entitate juridică  pentru a crea transparență pe piețele derivatelor. Bazat pe recomandările acestora, autoritățile din piață au colaborat cu organisme de specialitate, printre care și GS1 Global, pentru a crea Sistemul Global standardizat de Identificare a Entității Juridice (Global LEI System).

Înlocuirea informațiilor disociate cu o abordare acceptată la nivel global bazată pe adoptarea largă a identificatorului entității juridice (LEI) duce la ameliorarea dificultăților în tranzacțiile financiare și crearea de valoare cuantificabilă firmelor de servicii financiare.

Codul LEI  (Legal Entity Identifier), este un identificator cu structură de 20 de caractere alfanumerice, unic în plan global, alocat de către GLEIF (Global LEI Foundation), în mod individual unei entități cu personalitate juridică. LEI permite identificarea, maparea și conectarea financiară a entităților juridice asigurand transparența si trasabilitatea acestora pe lanțul tranzacțiilor financiare și comerciale.  Având la bază standardul ISO 17442, asigură interoperabilitatea dintre diferitele sisteme și rețele din piață, și în felul acesta,  accesibilitatea informațiilor.

LEI este asociat în Indexul LEI Global (baza de date administrată de GLEIF) cu informații de referință de tip “carte de vizită” (numele oficial al entității juridice, adresa înregistrată) pentru a răspunde la întrebarea “cine este?” și cu informații care răspund la întrebarea “cine deține pe cine” esențiale în a identifica legăturile de proprietate ale unei entități juridice, astfel încât analiza entităților individuale să fie corectă.

CAZURI DE UTILIZARE A IDENTIFICATORULUI LEI.

 • Pe piețele de capital, LEI reduce costul de înrolare a clienților și al activităților de procesare a activelor, obligațiunilor și valorilor mobiliare.
 • În tranzacțiile comerciale, LEI facilitează procesarea mai rapidă a scrisorilor de credit și identificarea mai bună a vânzătorilor în cadrul rețelelor de facturare electronică
 • Extinderea creditului comercial, LEI permite o cunoaștere mai robustă și mai eficientă a clienților (KYC – Know Your Customer) și o mai bună trasabilitate a informațiilor despre debitori, obținute din mai multe surse

VALOAREA IDENTIFICĂRII ENTITĂȚILOR JURIDICE CU LEI.

 • Informații exacte, în timp real, sigure, fără efort, în procesul de identificare a partenerilor
 • Comunicare internă și externă eficientă si precisă
 • Verificarea accelerată a identității și reconcilierea între diferite surse de date
 • Informații de trasabilitate despre istoricul entității juridice identificată cu LEI
 • Automatizarea tranzacțiilor financiare prin posibila interacțiune a diferite platforme
 • Integrarea LEI în soluții de identificare bazate pe certificate digitale și tehnologie blockchain
 • Creșterea încrederii partenerilor

BENEFICIILE CUANTIFICABILE PRIN ADOPȚIA LEI.

 • 10% din totalul costurilor de operare pentru înrolarea clienților și procesarea tranzacțiilor
 • pentru băncile de investiții, economii > 150 milioane USD anual
 • pentru băncile de finanțare comercială economii suplimentare > 500 milioane USD pe an

SISTEMUL GLOBAL LEI (GLOBAL LEI SYSTEM)

Sistemul Global LEI realizează o identificarea standardizata si unica a unei entități juridice în toate platformele ce conțin înregistrări legate de entitatea respectivă, asigurând posibilitatea de a se conecta informațiile existente în acestea. Prin acest sistem, codurile LEI alocate sunt înregistrate împreună cu informațiile despre entități de tip “carte de vizită” și cu cele care definesc legătura financiară de proprietate, într-un registru disponibil liber pe site-ul GLEIF.

Sistem unitar de identificare globală

Identificarea entității juridice cu care o organizație stabilește o relație de afaceri, poate fi un proces consumator de timp, costisitor și complex, mai ales că registrele comerciale, asociațiile, bursele, birourile de credit, autoritățile vamale și fiscale ș.a., identifică fiecare cu un alt identificator, aceeași entitate juridică, facând aproape imposibil să se determine dacă o contraparte este sau nu validă. Un sistem de identificare standardizat cu utilizarea unitară a aceluiași identificator în plan mondial, asigură transparență și siguranță în analiza de cunoaștere a partenerilor.

Disponibilitatea informațiilor în Indexul LEI Global, cu acces liber

Indexul LEI Global este un registru central standardizat, care conține identificatorii LEI alocați global și informațiile de referință, istorice și actuale, sigure, validate și actualizate despre entitățile juridice identificate cu LEI. Interogarea datelor în Registrului global LEI se face fără costuri și ajută la identificarea entităților juridice și a conexiunilor cu alte entități, diminuând costurile de gestiune a relațiilor cu clienții, accelerând tranzacțiile și îmbunătățind managementul riscurilor. https://www.gleif.org/en/lei/search

Actualizare anuală a informațiilor asociate cu LEI

Cerința strictă de verificare și actualizare anuală a informatiilor existente în Indexul LEI Global asigură corectitudinea datelor despre entitățile juridice. Utilizatorii informațiilor pot vedea chiar și data la care au fost reînnoite informațiile asociate unui anumit cod LEI.

ADMINISTRARE

Sistemul Global LEI este susținut de o structură de administrare care asigură precizia și integritatea datelor de referință înregistrate în asociere cu codul LEI unic global al fiecărei entități pe trei niveluri, care constă în: Comitetul de Supraveghere a Reglementărilor LEI (LEI ROC https://www.gleif.org/en/about/governance/lei-regulatory-oversight-committee-lei-roc ), Fundația Global LEI (GLEIF https://www.gleif.org/en/about/this-is-gleif ) și Emitenții de coduri LEI acreditați de GLEIF (prin GS1 Romania ca Agent de înregistrare acreditat GLEIF FOLOSIND APLICATIA gs1 Global https://www.lei.direct/ ) .

Înființată în iunie 2014, Fundația gobală non-profit LEI – GLEIF (https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei)asigură integritatea operațională a Sistemului Global LEI și participă la implementarea și administrarea codului de identificare a entităților juridice (Legal Entity Identifier – LEI), pentru a fluidiza și eficientiza procesul de obținere a codului LEI, de către entitățile eligibile în a se identifica prin acest cod.

Pentru a facilita un proces eficient de obținere a codurilor LEI și pentru a asigura o calitate ridicată a datelor, Sistemul Global LEI este creat ca un sistem federalizat în cadrul căruia, mai multe organizații care emit coduri LEI (emitenții LEI) acționează ca interfață primară pentru entitățile juridice solicitante de LEI. Emitenții LEI furnizează servicii de înregistrare și actualizare a codurilor LEI, în condițiile cunoașterii aprofundate a piețelor locale din punct de vedere legislativ și ajutând la depășirea barierelor lingvistice.

REGLEMENTARE

În multe jurisdicții din întreaga lume, autoritățile publice se bazează pe LEI pentru a evalua riscul, pentru a lua măsuri corective, pentru a minimiza abuzurile pe piață și pentru a îmbunătăți acuratețea datelor financiare. Pentru unele companii, LEI nu este o formă voluntară de identificare, ci este impusă de reglementările locale, naționale sau internaționale.

De la înființarea sistemului LEI, o serie de inițiative de reglementare au recomandat și, în unele cazuri, au impus participanților din piață să adopte Codurile LEI pentru identificarea unică și unitară a entităților juridice. De la 3 ianuarie 2018, institutiile financiare europene trebuie să se conformeze cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (MiFID II) și a regulamentului însoțitor (MiFIR) emis de ESMA (European Securities and Markets Authority https://www.esma.europa.eu ). În acest sens, în Europa, utilizarea LEI a fost reglementată prin Regulamentul European privind Infrastructura Pieței (EMIR). In nota Briefing, publicată pe pagina ESMA se explică principalele reglementări europene care introduc obligativitatea utilizării codului LEI de către anumite categorii de entități juridice.

Este prerogativa autorităților care acționează în jurisdicții locale să mandateze utilizarea LEI. Fundația Global Lei (GLEIF) monitorizează îndeaproape inițiativele relevante pentru identificarea entității juridice în reglementarea raportărilor și supravegherii și întreține o listă actualizată periodic cu reglementarile actuale și propuse ce vizează utilizarea LEI https://www.gleif.org/en/lei-solutions/regulatory-use-of-the-lei

SUPRAVEGHERE

În România, Autoritatea de Supraveghere Financiară, https://asfromania.ro/supraveghere/supraveghere-capital/implementare-mifid2/6184-codul-leiii, în calitatea sa de autoritate națională competentă de reglementare și supraveghere a operațiunilor derulate pe piața de capital din România, cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor de servicii financiare nebancare, aplică Cadrul juridic european (ghidurile ESMA pentru raportarea tranzacțiilor financiare , directiva MiFID II și regulamentul de aplicare MiFIR), susținut de pachetul legislativ local constând în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare și Regulamentul comun ASF/BNR nr. 10/4/2018. ASF supraveghează îndeplinirea cerinței de a deține cod LEI de identificare de către toate entitățile juridice obligate la aceasta.