Obiectivele și Scopul GS1 România

Obiectivele GS1 România

 • Conduce, administrează și controlează procesul de introducere și utilizare a sistemului GS1 în România: codificarea cu bare, identificarea produselor și comunicația EDI-EANCOM®;
 • Participă la activitățile și lucrările GS1 și își acordă activitățile cu regulile acesteia;
 • Organizează cursuri de formare și expoziții pentru utilizatorii potențiali ai sistemului GS1;
 • Pregătește analize și rapoarte privitor la rezultatele utilizării tehnologiei de codificare cu bare GS1 pentru culegerea automată a datelor în mediul industrial și al distribuției comerciale;
 • Elaborează studii privind aplicarea extinsă și retehnologizarea agenților producători, de servicii sau comerț în vederea utilizării “codului de bare” în gestiune;
 • Asigură servicii de marketing pentru agenții economici români prin consultarea bazelor de date internaționale;
 • Asigură o prezență activă a problematicii GS1 în presă și în celelalte mijloace de informare;
 • Încheie convenții de colaborare și contracte cu persoane fizice sau juridice române sau străine;
 • Organizează orice alte activități legale pentru realizarea scopului său.
 • Înființează publicații proprii pentru informarea și prezentarea de rezultate, preocupări și opinii în domeniul GS1 pe plan intern și internațional.

Scopul GS1 România

Scopul Asociației este facilitarea integrării României în sistemul economic internațional prin:

 • generalizarea utilizării codificarii GS1 în România;
 • modernizarea prin informatizare a gestiunii economice și a controlului calității produselor în sfera producției și a comerțului;
 • extinderea tehnologiei de gestiune pe bază de “cod de bare” și în alte domenii ale vieții economico-sociale.

GS1 România este singurul organism abilitat intern și internațional pentru promovarea setului de standarde GS1 pentru:

 • identificarea produselor, serviciilor, unităților de transport și locațiilor
 • captura automată a datelor prin coduri de bare GS1 și etichetele EPC/RFID
 • schimburi electronice EDI – EANCOM® (Electronic Data Interchange)
 • alinierea și sincronizarea datelor prin rețeaua GDSN
 • furnizarea modelului de date și mesaje pentru agregatorii de date și comunicarea cu consumatorii (GS1 SOURCE)
 • urmărirea, trasarea și retragerea produselor (GS1 – GTS, GS1-Recall)