Codificare/recodificare ambalaje colective

În contextul legislației cu privire la Sistemul Garanție Returnare, se impune recodificarea produselor în ambalaje SGR (unități de consum), chiar dacă conținutul de produs este identic, pentru a se putea face diferența între articolele care au ambalaje purtătoare de garanție SGR și cele care au ambalaje care nu poarta o garanție SGR, prezente concomitent, temporar, în piață. Prin recodificare se înțelege alocarea unui alt identificator GTIN (EAN) pentru articolul respectiv.

În momentul în care un produs de bază (unitate de consum) se recodifică, indiferent de motiv, el reprezintă practic un alt articol. Prin urmare, un bax care conține un produs de bază recodificat (unitate de consum nouă în piață), devine și el un articol comercial nou și se identifică printr-un alt GTIN decât baxul care conținea articolele inițiale.  

Astfel, pentru corecta desfășurare a proceselor comerciale (comandare, livrare, facturare), recodificarea articolelor unitare cu ambalaje purtătoare de garanție SGR, impune în mod firesc și recodificarea ambalajelor mixte (baxurilor/paleților) care conțin aceste articole unitare recodificate. 

Scenariul I (greșit): Se recodifică numai articolul de bază (unitatea de consum) cu GTIN SGR, codul de bax rămâne același. GTIN-ul alocat baxului va identifica, în continuare, o grupare de articole identificate cu GTIN inițial (ne-purtător de garanție) chiar dacă conține ambalaje identificate cu GTIN SGR, pentru care trebuie să se factureze/plătească garanție. În condițiile în care unitatea de comandă/livrare/facturare este bax-ul, factura NU va conține garanția aferentă pentru produsele în ambalaje SGR, indiferent de codul inscripționat pe ambalajul articolului de bază. Problema se propagă mai departe, la vânzarea în unitățile de tip Cash&Carry în care baxul constituie unitate de vânzare.

Aceeași problemă apare și în cazul ambalărilor neomogene sau a articolelor promoționale care conțin cel puțin un articol recodificat în scopul SGR.

Scenariul II (corect): Odată cu recodificarea articolului de bază (unitatea de consum) cu GTIN SGR, se recodifică OBLIGATORIU și toate ambalările colective care pot constitui unitate de comandare/livrare/facturare/vânzare în orice loc de pe lanțul de aprovizionare. Conținutul fiecărei unități de ambalare va fi descris corect în bazele de date ale partenerilor comerciali și toate procesele comerciale se vor derula corespunzător.

ATENȚIE! Orice operator economic care crează produse promoționale sau ambalări colective ce conțin cel puțin un produs în ambalaj SGR este vizat de precizările de mai sus, indiferent dacă este sau nu considerat producător în sensul legislației SGR. În cazul operatorilor economici care nu au calitatea de producător (nu dețin ID de producător generat în platforma RetuRo) recodificarea se face fără activarea serviciului SGR în platforma CODALOC.