Informare privind plugin-urile de reţele de socializare

Website-urile Asociației GS1 ROMANIA pot utiliza plugin-uri de la operatorii de reţele de socializare (de exemplu, LinkedIn, Facebook, Google+). Toate plugin-urile de reţele de socializare din website-urile Asociației GS1 ROMANIA sunt marcate clar.

La accesarea website-urilor Asociației GS1 ROMANIA care conţin plugin-uri de reţele de socializare, browser-ul persoanei vizate va realiza o conectare directă la serverul operatorului reţelei de socializare. Conţinutul plugin-ului va fi transmis de serverul accesat al operatorului reţelei de socializare direct către browser-ul persoanei vizate şi va fi integrat de acesta în pagina de Internet. Prin integrarea plugin-ului, operatorul reţelei de socializare primeşte informaţia că persoana vizată a accesat website-urile Asociației GS1 ROMANIA.

În cazul în care, în timpul vizitării website-urilor Asociației GS1 ROMANIA, persoana vizată are o conexiune activă la o reţea de socializare, vizita poate fi atribuită contului acesteia de utilizator. În cazul în care persoana vizată interacţionează cu plugin-ul, informaţia respectivă este transmisă operatorului de reţea de socializare şi este salvată acolo. Informaţiile privind scopul şi volumul stocării de date, procesarea ulterioară şi drepturile de care beneficiază persoana vizată, pot fi consultate în precizările operatorului de reţea de socializare referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.

Dacă persoana vizată dorește să împiedice colectarea datelor cu caracter personal de către operatorul reţelei de socializare prin intermediul website-urilor Asociației GS1 ROMANIA, atunci trebuie întâi să se deconecteze de la operatorul reţelei de socializare înainte de vizitarea website-urilor Asociației GS1 ROMANIA.

Asociația GS1 ROMANIA nu îşi asumă răspunderea pentru politicile de protecţie a datelor cu caracter personal ale rețelelor de socializare partenere.