Transporturi și logistică

transport-logisticsTransporturile și Logistica joacă un rol esențial în procesul lanțului de aprovizionare și distribuție a produselor și în zilele de astăzi nici o companie de transport sau logistică nu poate fi eficientă fără o tehnologie fiabilă de informații și de suport a comunicării datelor.

GS1 a dezvoltat deja un set de standarde recunoscute în întreaga lume pentru sectorul Transport și Logistică. Aceaste soluții includ standardele pentru codurile de bare și comunicare:

  • Serial Shipment Container Code (SSCC) – Codul Serial al Expediției Containerului, pentru identificarea unică a unităților logistice oriunde în lume
  • Standardele mesajelor Business în format XML si EANCOM
  • Numărul identificatorului de aplicație (AI) a fost dezvoltat special pentru identificarea unităților logistice și include numărul de Încărcătură AI (401), numărul de identificare al Expediției AI (402), cât și AI pentru identificatorul de locații.

Companiile de Transport și Logistică obțin un avantaj competitiv aplicând standardele GS1 pe tot parcursul operațiunilor din lanțul lor de distribuție. Beneficiile pot include o eficiență mărită și mărirea trasabilității fluxurilor de expediții, o mai eficientă manipulare și managent al inventarelor, mărirea securității distribuției a vitezei operațiunilor.


SSCC-UCR Pilot este un concept de testare de înalt nivel care demonstrează utilizarea Codului Serial de Expediție al Containerului -Serial Shipment Container Code (SSCC), ca fiind număr Unic de Referință a Incărcăturii – Unique Consignment Reference (UCR) al WCO (World Customs Organization) în lanțul de distribuție al Vinurilor și Băuturilor Alcoolice între Marea Britanie și Australia.


România, în eforturile de aliniere la standardele europene în transporturi și îmbunătățirea circulației mărfurilor, a semnat la Bruxelles în data de 28 octombrie 2005 participarea la programul Marco Polo în virtutea Memorandumului de înțelegere cu Comunitatea Europeană.

Programul Marco Polo ( Regulamentul (EC) No 1382/2003 al Parlamentului și Consiliului European) are ca scop îmbunătățirea performanțelor de protejare a mediului prin sistemul de transport al mărfurilor prin promovarea Transportului Intermodal.

Politica de transport combinat (operațiuni de transport a mărfurilor în care mare parte din parcurs se face pe calea ferată, ape interioare sau mare) a încurajat înlocuirea transportului rutier al marfurilor cu cel pe calea ferată, ape interioare și mai recent cu transportul pe mare pe distanțe mici.

GS1 România propune îmbunătățirea activității în domeniul transporturilor prin:

  • urmărirea unităților logistice pe traseul deplasării lor de la producător la beneficiar utilizând codul serial al containerelor – SSCC și
  • utilizarea mesajelor electronice – EDI pentru domeniul transporturilor.

În cadrul programului TRANS, derulat de GS1 România, au fost inițiate următoarele acțiuni în scopul implementării standardelor GS1 în domeniul transporturilor la nivelul tuturor operatorilor din acest sector al economiei noastre:

  • Principalii operatori din transporturile rutiere, feroviare și maritime au primit o informare privind oportunitatea aplicării etichetelor logistice pe containerele și mijloacele de transport care tranzitează teritoriul țării.
  • A fost depus la Ministerul Transporturilor un memoriu privind oportunitatea aplicării codificărilor internaționale în domeniul transporturilor, împreună cu un proiect al unui protocol de colaborare cu GS1 România care are ca finalitate implementarea standardelor GS1 în domeniul transporturilor și logisticii în România.