Sănătate

GS1_Icon_Healthcare_360x360_PNGStandardele GS1 au fost alese pentru identificarea unică a produselor farmaceutice în 56 de țări din întreaga lume. Alte organizații mari de reglementare în acest domeniu, au susținut aceste standarde, incluzându-le în cele ale SUA, Japonia și Marea Britanie.

Standardele GS1 îmbunătățesc siguranța pacientului și reduc costurile în lanțul de aprovizionare din sănătate. Identificarea automată a produselor la toate nivelurile produsului și trasabilitatea completă, asigură un lanț de aprovizionare și distribuție prin asigurarea unei vizibilități mai mari, acuratețe și rapiditate în beneficiul tuturor părților implicate.

Problemele majore cu care se confruntă sectorul asistenței sănătății și pe care standardele GS1 le pot rezolva sunt:

 • prevenirea erorilor medicale;
 • combaterea medicamentelor contrafăcute;
 • trasabilitatea produselor medicale

Posibilitatea trasabilității și vizibilității complete pe tot lanțul de distribuție are o valoare mare pentru oricine este implicat. Sistemul GS1 poate ajuta să furnizeze sisteme mai eficiente pentru identificarea și distribuția produselor medicale și chirurgicale cât și a serviciilor de orice fel, permițând prescrierea, prepararea și administrarea medicamentelor pacienților.

Companii transnaționale, lideri în industria farmaceutică și medicală au format un grup mondial din aproximativ 40 companii – GS1 Healthcare User Group (GS1 HUG). Este pentru prima oară când industria asistenței sănătății se aliniază pe plan mondial pentru a îmbunătății identificarea automată a produselor în beneficiul pacienților din toată lumea.

În data de 26 iulie 2006, GS1 Healthcare User Group a anunțat în mod oficial că toate companiile din acest grup, vor utiliza standardele internaționale de codificare GS1, în toate aplicațiile pe care le gestionează.

Proiectele derulate de GS1 in Franța, Germania, Marea Britanie, Spania, Australia, Brazilia, Columbia pentru implementarea codificărilor internaționale GS1 în domeniul serviciilor de sănătate aduc următoarele beneficii pentru siguranța pacientului și eficientizarea lanțului de distribuție:

 • Reduc drastic procesele manuale în spitale;
 • Management eficient al datelor de expirare și termenelor de utilizare;
 • Siguranța pacientului și eficientizarea lanțului de distribuție;
 • Reduceri ale costurilor pe întregul lanț de distribuție;
 • Îmbunătățirea sistemului de urmărire a evoluției stării de sănătate a pacienților;
 • Îmbunătățirea modului de distribuție al medicamentelor în rețeaua sanitară dar și în cea farmaceutică;
 • Prevenirea omisiunilor de facturare a asigurărilor;
 • Unificarea tuturor aplicațiilor informatice din sistemul sanitar

Având în vedere Legea Nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial Nr. 372 din 28 aprilie 2006, și avantajele utilizării unui sistem global de codificare GS1 în domeniul asistenței în sănătate și ținând cont de faptul că trebuie să existe o comunicare permanentă și în timp-real între toții actorii care contribuie la actul de sănătate, GS1 România consideră absolut necesar un parteneriat cu toți actorii din domeniul sănătății, în scopul îmbunătățirii sistemului de asistență medicală în România și asigurarea integrării serviciilor medicale românești în cadrul comunității internaționale.