GS1 Romania oferă soluții suport pentru implementarea cerințelor de reglementare

Prin cosultare cu mediul de afaceri pe care îl reprezintă și cu autoritățile naționale implicate în procesul de implementare a cerintelor Directivei 2011/62 / UE  și ale Regulamentului Delegat, GS1 Romania dezvoltă și pune la dispoziție solutii, bazate pe standardele globale ale sistemului GS1, pentru optimizarea proceselor din sectorul medical.

Serializarea medicamentelor – Generarea Identificatorului Unic (UI)

Pentru a susține producătorii și deținătorii de autorizații de punere pe piață în satisfacerea cerințelor de identificare impuse de reglementări, am dezvoltat și punem la dispoziția companiilor din sectorul farmaceutic, o aplicație de generare a identificatorilor unici.

Prin comletarea în aplicație a identificatorului de produs (GTIN), a numărului de lot și a datei expirării, utilizatorul înregistrat va obține, la cerere, numărul dorit de identificatori unici generați prin adăugarea unui număr serial și concatenarea informației prin includerea identificatirolor de aplicație GS1 și a caracterelor separatoare și identificatoare de simbologie necesare pentru reprezentarea în simbol grafic GS1 DataMatrix ECC200 conform standardelor globale.

Numerele seriale incluse in identificatorii unici sunt generate cu un algoritm de randomizare certificat, care garantează satisfacerea cerințelor legale privind rata de ghicire de 1/10000.

Verificarea și decomisionare – Identificatori de locatie GLN pentru inrolare în SNVM

Pentru a asigura unicitatea identificării, în scopul conectării la SNVM fiecare locatie funcțională (LUF) va necesita identificarea printr-un cod global de identificare a locației fizice/funcționale de tip GLN, conform cu ISO/IEC 6523:1998.

Precizia si granularitatea necesare identificării exacte a punctelor de verificare / decomisionare, astfel încât să se asigure satisfacerea cerintelor de reglementare, se utilizează o ierarhie pe trei niveluri: companie, punct de lucru/locație funcțională (LUF) și respectiv post de lucru cu funcții specifice in scopul directivei.

În scopul testării conexiunii dintre punctele de verificare/decomisionare (farmacii, distribuitori/spitale) și mediul de test al Sistemului Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM IQE), în baza protocolului de colaborare incheiat cu OSMR, GS1 Romania a dezvoltat o aplicatie de generare a cardurilor de testare.

În vederea scanarii codurilor, cardul generat în aplicație se poate tipari, utilizand o imprimanta laser, sau se pot afișa pe un dispozitiv mobil, în vederea scanării direct de pe ecranul acestuia, cu ajutorul aplicației Verificare Conexiune SNVM, disponibilă în GooglePlay pentru terminale cu platforma Android.