GSRN – Numărul Global al Relației de Serviciu

PSERVICE.PNGFurnizorii si beneficiarii de servicii pot fi persoane fizice sau intreprinderi. GSRN poate identifica ambele aceste roluri chiar simultan.

GSRN poate fi codificat intr-un cod de baresau tag EPC/RFID aplicat de exemplu pe un ecuson sau bratara sau punct de contorizare.
GSRN poate fi o cheie de acces in documente electronice (registre, dosare, fise medicale, facturi, etc.) referitoare la servicii.

Structura GSRN:

N1….N7 N8….N17 N18
N1….N7 – prefix companie
N8….N17 – referinta serviciu
N18 – cifra control