GSRN – Numărul Global al Relației de Serviciu

Furnizorii și beneficiarii de servicii pot fi persoane fizice sau întreprinderi. GSRN poate identifica ambele roluri chiar simultan.

GSRN poate fi codificat într-un cod de bare sau tag EPC/RFID aplicat de exemplu pe un ecuson, brățară sau punct de contorizare.
GSRN poate fi o cheie de acces în documente electronice (registre, dosare, fișe medicale, facturi, etc.) referitoare la servicii.

Structura GSRN:

N1….N7 N8….N17 N18
N1….N7 – Prefix companie
N8….N17 – Referință serviciu
N18 – Cifră control