Acord privind emiterea, transmiterea si receptionarea facturilor electronice (eINVOICE)

Facturile emise de Asociația GS1 ROMANIA sunt emise și transmise în format electronic, cu respectarea legislației în vigoare, respectiv in conformitate cu prevederile Legii Nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și ale Normelor sale metodologice de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1/2016, precum și cu prevederile O.M.F. Nr. 2634/2015, cu modificările și completările aferente.

Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA își exprimă în mod expres, liber și neechivoc acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor din partea Asociației GS1 ROMANIA să se realizeze prin intermediul mijloacelor electronice.

Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA declară că înțelege și consimte la asigurarea obligațiilor legale în materie de facturi electronice prevăzute de către Codul Fiscal, Normele sale de aplicare și orice altă reglementare aplicabilă în sarcina companiei pe care o reprezintă, în calitate de destinatar al facturilor în format electronic, cu privire inclusiv la: autenticitatea originii, integritatea conținutului, lizibilitatea și stocarea pe perioada prevăzută de lege.

Prezentul acord privind emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor electronice poate înceta prin transmiterea de către Societatea membră a Asociației GS1 ROMANIA a unei cereri scrise, datată şi semnată, privind revenirea la emiterea facturii pe suport hârtie, la adresa: Asociația GS1 ROMANIA, Str. Louis Blank Nr. 1, Parter + Etaj 1, Sector 1, 011751, București, sau prin e-mail la adresa: einvoice@gs1.ro.