Gestiunea Punctului de Returnare prin RetuSGR

 Funcțiile de gestiune ale aplicației includ:

  1. Gestiune client ce returnează ambalaje
  2. Gestiune ambalaje colectate / client ce a retunat
  3. Gestiune saci
  4. Extragere Rapoarte
  5. Solicitare/gestiune transporturi

Prin activitatea de scanare se deschide o sesiune dedicată unui client ce returnează ambalaje SGR.

Aplicația verifică, confirmă/neagă apartenența la SGR a ambalajului returnat și, dacă este cazul, îl include în lista de ambalaje returnate de client.

Pentru ambalajele care sunt eligibile pentru SGR, aplicația afișează detalii despre produs și indică, de asemenea, ce culoare a sacului de colectare trebuie folosită: pet/doză în sac galben, iar sticlă în sac de culoare verde.

Utilizatorul are posibilitatea de a preciza un număr de ambalaje de același fel, după prima scanare; totuși, nu este recomandabil, deoarece doar prin scanarea unul câte unul se validează decodabilitatea codului de bare.

Ambalajele returnate de către client se scanează unul câte unul, la terminarea acestora se închide sesiunea pentru client, iar aplicația afișează suma ce trebuie înmânată clientului și stochează local datele asociate operațiunii de returnare pentru acel client.

 Aplicația alocă fiecărui client un identificator unic și păstrează o listă de clienți, împreună cu istoricul ambalajelor returnate și sacii în care au fost depozitate.

În fiecare Punct de Returnare aplicația gestionează sacii deschiși, în care se preiau ambalajele și, la momentul sigilării, utilizatorul va introduce/scana codul sigiliului, iar sacul va deveni disponibil pentru transport.

La momentul predării către transportator a sacilor, utilizatorul va introduce datele despre transport și le va avea disponibile pentru rapoarte.

Aplicația pune la dispoziție rapoarte cu privire la sumele rambursate ca garanție și statusul ambalajelor primite, pe perioade de timp.

În rapoarte se calculează, de asemenea, sumele corespunzătoare decontării cu administratorul SGR, tinând cont de toate criteriile legale și permite, ulterior, exportul rapoartelor, în formate acceptate de sisteme ERP, pentru integrare automată.