Identificatorii folosiți la listarea produselor în Amazon

Comercianții online care își listează produse pe platforma de vânzare Amazon, folosesc următoarele coduri:

ASIN** Identificator alfanumeric care este atribuit fiecărei pagini detaliate a produsului pe Amazon.

GCID** Identificator propriu alocat de Amazon pentru produsele înregistrate de proprietarul mărcii în registrul mărcilor Amazon.

EAN  Sub denumirea “EAN”, Amazon referă Numărul din Codul de Bare în sistem GS1 care  identifică unic global produsul, format din 13 cifre (GTIN 13); Numărul se găsește tipărit în clar sub simbolul grafic de cod de bare EAN-13.

UPC Sub denumirea “UPC”, Amazon referă Numărul din Codul de Bare în sistem GS1 care identifică unic global produsul, format din 12 cifre (GTIN 12 folosit in retailul clasic din America de Nord). Numărul este corespondentul identificatorului GTIN 13 folosit în celelalte regiuni.

GTIN  Amazon utilizeaza denumirea “GTIN” numai cu referire la identificatorul GTIN-14, pentru a identifica unic global o/un cutie/colet/bax/pachet care conține produse. Acest cod de identficare GS1, se poate obține de la Asociația GS1, de asemenea, in calitate de membru GS1.

Pentru mai multe detalii despre identificatorii GS1 de produse, accesați secțiunea Chei de identificare GS1 și secțiunea publicații “Sistemul GS1 – Manualul Global al Utilizatorului”.