Informare măsuri GS1 Anti-Trust

Numeroase companii utilizatoare ale Sistemului GS1 se află în concurență unele cu celelalte. Concurența este atât orizontală, cât și verticală. Aceasta înseamnă că fiecare activitate a GS1 trebuie măsurată în funcție de legile anti-concurențiale prevalente care interzic asocieri și conspirații care impun restricții comerțului, monopoluri și încercări de monopolizare, precum și acțiuni sau practici neloiale sau frauduloase. Acestea sunt foarte cuprinzătoare. Încălcările legilor anti-concurențiale pot duce la încetarea activității, sentințe cu daune mari, amenzi usturătoare și chiar închisoare.

Respectarea strictă a legilor anti-concurențiale este și a fost întotdeauna politica GS1. GS1 acordă o atenție maximă nu numai neîncălcării, ci chiar și suspiciunii unei posibile încălcări.

O acțiune, care poate părea nevinovată luată de sine stătător, poate fi considerată de către organele de supraveghere anti-concurențială ca făcând parte dintr-o suită de activități care împreună constituie o încălcare anti-concurențială. De aceea, participanții la comitete GS1, grupe de lucru sau alte organisme similare trebuie să conștientezeze întotdeauna că scopul comitetului sau grupei este de a spori capacitatea tuturor membrilor, indiferent de industrie, de a concura mai eficient și mai efectiv pentru a asigura o valoare mai mare consumatorului sau utilizatorului final. Totuși, deoarece activitatea GS1 implică aproape întotdeauna cooperarea competitorilor, trebuie manifestată o prudență maximă pentru a se asigura conformitatea cu legile anti-concurențiale.

Aceasta înseamnă:

  • Participarea trebuie să fie voluntară, iar neparticiparea nu trebuie folosită pentru a penaliza compania;
  • Nu trebuie să fie purtate nici un fel de discuții referitoare la prețuri, împărțirea clienților sau produselor, boicoturi, refuzuri de relații comerciale sau cote de piață;
  • Dacă vreun participant consideră că grupul se îndreaptă spre discuții nepermise, topicul trebuie oprit până la consultarea consiliului și obținerea opiniei acestuia;
  • Întâlnirile trebuie guvernate de o agendă pregătită în avans, iar după terminarea ședinței trebuie întocmită o minută a acesteia. După caz, agendele și minutele trebuie revăzute de consiliu înainte de a fi circulate;
  • Testele și culegerile de date trebuie guvernate de protocoale dezvoltate prin consultarea consiliului și monitorizate de acesta;
  • Recomandările emise de un comitet GS1 sau grup de lucru sunt doar recomandări. Companiile individuale sunt libere să ia propriile decizii independente, competitive;
  • Orice standarde dezvoltate trebuie să fie standarde voluntare.

Aprobat de Comitetul Director în 7 februarie 2002

Inclus în Regulamentul de organizare și funcționare al GS1 Romania (Capitolul IX) conform deciziei Adunării Generale din noiembrie 2005