Medicamentele contrafăcute un ATENTAT la sănătatea și sigurața pacientului!


Medicamentele falsificate reprezintă o problemă globală cu dimensiuni pandemice, o amenințare majoră pentru sănătatea și siguranța publică.

Pe măsură ce falsificatorii își perfecționează metodele, riscul de introducere a medicamentelor falsificate în lanțul de aprovizionare și ca acestea să ajungă la pacienți crește în fiecare an.

Producătorii și distribuitorii nu sunt singurii implicați în lupta împotriva medicamentelor falsificate. Profesionistul în domeniul sănătății, ca ultimă verigă a lanțului, este responsabil pentru medicamentele furnizate și trebuie să poată garanta calitatea și siguranța pentru a asigura bunăstarea pacienților.

Protejarea sănătății pacientului și asigurarea unor medicamente de înaltă calitate, sigure și eficiente trebuie să reprezinte cea mai mare prioritate a furnizorilor de asistență medicală și a industriei farmaceutice.

Pentru a preveni introducerea în lanțul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate, autoritățile de reglementare din UE au adoptat Directiva 2011/62 / UE. Aceasta include o serie de măsuri care vizează întreg lanțul de distribuție, până la pacient.

Regulamentul Delegat care completează directiva privind medicamentele falsificate prevede ca, până în februarie 2019, partenerii din lanțul de aprovizionare din fiecare stat membru al UE să se asigure că dispun de sisteme end-to-end pentru a identifica medicamentele aflate în circulație la nivel național sub supravegherea autorității naționale competente.

Pentru a proteja sănătatea publică și a crește gradul de conștientizare, cooperarea tuturor părților interesate legitime și colaborarea organizațiilor non-profit sunt cruciale.

GS1 Romania se implică activ în lupta împotriva medicamentelor contrafăcute, oferind soluții de identificare și comunicație standardizată pentru a permite vizibilitatea completă a procesului de prescripție-administrare.

170 de mii de DECESE DE PNEUMONIE INFANTILĂ datorate administrării de antibionice falsificate, cu acțiune terapeutică redusă sau fără niciun fel de substanță activă!

Studiu realizat de WHO in 2017

Standardele GS1 asigură VIZIBILITATEA COMPLETĂ a produselor farmaceutice, de la punctul de producție până la punctul de vânzare sau de administrare și interoperabilitate maximă între sistemele de trasabilitate din lanțurile de aprovizionare transfrontaliere.