Optimizarea proceselor logistice de pe lanțul de distribuție al medicamentelor

Pornind de la recomandările experților Comisiei Europene privind colaborarea dintre furnizorul și destinatarul medicamentelor, pe bază voluntară și prin utilizarea de metode de agregare prin ierarhii de ambalare și identificare unică a unităților de expediție utilizând SSCC și transmisii de date structurate în format electronic (EDI), prin canale sigure, noțiuni în uz pe lanțurile de distribuție de mai bine de 30 de ani, în cadrul Organizației Naționale de Serializare a Medicamentelor (OSMR) s-a instituit un grup de lucru pentru oprimizarea proceselor de pe lanțul de distribuție – GL6.

Grupul de lucru, format din reprezentanți ai producătorilor și distribuitorilor de medicamente dar și ai prestatorilor de servicii logistice și IT în domeniul farmaceutic, a identificat fluxurile de lucru generale unde să fie evidențiate ramificațiile și evenimentele din fiecare punct de pe flux. Datorită scanării repetate în cadrul unui flux/ lanț cerute de reglementările FMD, rezultă timpi mai mari pentru fiecare flux.

Cu o experiență de 25 ani în România și de peste 45 ani la nivel internațional, Gs1 Romania s-a implicat in GL6, asumțndu-și secretariatul grupului de lucru. Pornind de la identificarea nevoillor, GS1 a propus scheme de codificare și modalități de agregare pentru eficientizarea proceselor.

Ca rezultat al lucrărilor Grupului de Lucru, GS1 Romania a consolidat și pus la dispoziție un ghid conținând recomandări și bune practici pentru oprimizarea proceselor logistice din lanțul de distribuție al medicamentelor.