Uniformizarea identificării in sectorul medical Nomenclatorul Național unic al Medicamentelor

Urmare a activităților desfășurate în Grupurile de Lucru ale Proiectului Național de Implementare a SNVM condus de OSMR, ținând cont de oportunitatea de trecere la un mod de lucru armonizat și pe bază de standardizare internațională, cu referințe unice utilizate atât de industrie cât și de autorități, GS1 Romania propune o platformă, la dispoziția actorilor în domeniu, un nomenclator unic național al medicamentelor (NUNM).

Nomenclatorul va avea ca referință unică la un medicament aparținând unui brand și într-o anumită concentrație, formă farmaceutică, etc, un număr național de identificare a unității terapeutice (GTIN-UT) emis automat de platforma NUN și validat împreună cu informația asociată de către specialiștii ANMDM, conform legislației în vigoare.

NUN va permite producătorilor să utilizeze coduri GTIN europene sau regionale pe ambalajul secundar iar, prin intermediul sistemului informatic să se diferențieze produsele puse pe piață de compania a cărei autorizație a fost suspendată de cele distribuite de deținătorul autorizației valide. Diferențierea se va face pe baza binomului GLN companie – GTIN-UT la care se asociază numărul de lot și data de expirare aferente stocurilor gestionate de fiecare în parte.

Pentru calculul taxei de clawback, având în vedere modul în care se face raportarea și evidențierea vânzărilor, NUN aduce totală claritate și transparență.

La fiecare număr de identificare produs (GTIN), prin NUN, vor fi asociate codurile naționale din cele 12 piețe de referință, rezultând astfel, în mod semi-automat, prețurile de referință pe piața națională.

GTIN-UT referă toate formele de ambalare aferente unității terapeutice identificate, putând fi folosit atât pentru evidențierea stocurilor existente în piață la un moment de timp, cât și pentru calculele de rambursare realizate de CNAS.

În cazul distribuției paralele, sistemul NUN va permite un control mai bun al volumelor de medicamente vehiculate.

Pentru implementarea la nivel de utilizator final SNVM de tip farmacie, spital sau distribuitor, raportarea la o singură sursă de informație validă, facil de integrat din punct de vedere IT și unică este absolut necesară pentru evitarea costurilor suplimentare derivate din menținerea mai multor cataloage cu mapări de diverse tipuri, create și utilizate pentru satisfacerea de cereri diverse, ce necesită referențieri și translatări de codificări în funcție de scop.