Standarde EPC/RFID

Deși tehnologia identificării prin radio-frecvență (RFID) a apărut la jumătatea secolului trecut, ea a fost mai mult sau mai puțin ignorată. Interesul pentru această nouă tehnologie a renăscut după 1990, odată cu sesizarea oportunităților pe care le oferă în modernizarea și optimizarea lanțului de distribuție, în gestiunea stocurilor, în rapiditatea operațiilor de plată. Aplicarea sa în viitor, conturează o modificare esențială a procedurilor logistice și comerciale.

Codul electronic de produs (EPC) este perceput ca următoarea generație a codurilor de bare. El reprezintă un mod de codificare având ca suport un cip electronic, care identifică unic orice unitate individuală. Această etichetă electronică poate fi citită prin unde radio, creându-se astfel posibilitatea localizării și urmăririi produselor pe lanțul de distribuție. Eticheta poate fi citită de la distanță fără a fi necesară vizualizarea directă a produselor.

GS1 și-a asumat sarcina standardizării și dezvoltării acestui nou produs, creând în acest scop o entitate specifică – EPCglobal, care va sprijini implementarea și utilizarea sistemului.

Standardele EPC/RFID se clasifică în:
–  Standarde de Identificare

– Standarde RFID Air Interfaces

– Standarde RFID Software Interfaces