GDSN (Date master)

GDSN GS1 a standardizat continutul cataloagelor electronice menite sa prezinte exact si complet produsele destinate pietei precum si conditiilor de interfatare a lor. Ca urmare, s-a creat un sistem care armonizeaza descrierea produselor comerciale intr-un catalog, precum si un Registru Global (RG), care este un director general al datelor master despre producatori si articolele lor aflate in oricare catalog interconectat la registru. Accesul la Registrul Global este limitat acelor cataloage care au fost certificate ca fiind compatibile cu standardele GS1. Registrul Global este functional din 1 august 2004,  sub denumirea de „GS1 global Registry TM” .

Acest ansamblu de cataloage din intreaga lume conectate la Registrul Global GS1, impreuna cu suportul de comunicatii – Internetul, formeaza Reteaua Globala de Sincronizare  a Datelor – GDSN (Global Data Syncronisation Network). Functionarea GDSN  permite interschimbul unor date master exacte, corecte si la timp intre parteneri, cu beneficii importante pentru acestia, tinand cont ca pretul si efectele datelor incorecte este enorm.

Organizatiile nationale GS1 sunt singurele entitati prin care se  poate obtine accesul la acest sistem global, ele putand realiza atat serviciile de promovare, instruire, implementare pentru conectarea la GDSN si de asemenea de oferire de cataloage electronice suport certificate. In prezent reteaua GDSN este alcatuita din 34  cataloage certificate in care au fost inregistrate peste 1 milion de GTIN-uri.