Invitație la Adunarea Generală 2024 a Asociației GS1 Romania (joi 28 martie 2024)

Stimată Doamnă / Stimate Domnule Director General,

Președintele  Asociației GS1 Romania, dl Ciprian Iosep, având în vedere dispozițiile legale precum și cele statutare, convoacă Adunarea Generală  a Asociației GS1 Romania, în sedință ordinară, desfășurată prin utilizarea mijloacelor electronice, în data de 28.03.2024, ora 10:00, online prin intermediul platformei Zoom, cu respectarea măsurilor GS1 Anti-Trust.

Ordinea de zi a ședinței va fi următoarea:

1. Aprobarea raportului Asociației GS1 Romania pentru anul 2023

2. Validarea listei societăților comerciale care au aderat la Sistemul GS1 în anul 2023

3. Aprobarea HAG Nr. 54/2024 privind nivelul taxelor de aderare și de licență pentru perioada 01.04.2024 – 31.03.2025

4. Aprobarea BVC 2024

5. Aprobarea HAG Nr. 55/2024 privind modificarile aduse Statutului GS1 Romania, Art. 4. Sediul asociației: Str. Arh. Louis Blanc Nr. 1, Etaj 2, Faza I + Faza II, Sector 1, Bucureşti

6. Aprobarea Comisiei de Cenzori și a Raportului pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023

7. Aprobarea componenței Consiliului Director

8. Diverse

Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și proiectele de hotărâri, pot fi descărcate prin click pe titlul fiecăreia.

Pentru înscriere la lucrările online ale Adunării Generale ale Asociației GS1 Romania veti primi prin e-mail un link către platforma Cvent, unde vă rugam să completați datele solicitate și să încărcați fișierul care conține împuternicirea dvs.

Dacă din totalul participanților prezenți nu se întrunește cvorumul necesar, ședința Adunării Generale  se va reconvoca în data de 29.03.2024, ora 10:00, și se va desfășura tot online prin intermediul platformei Zoom. Ordinea de zi va fi aceeași și, conform prevederilor legale, proiectele supuse validării se vor vota cu ½ plus 1 dintre cei prezenți.

Folosim acest prilej pentru a vă mulțumi pentru colaborarea dintre organizațiile noastre, asigurându-vă de consecvența GS1 în a asigura beneficii membrilor săi prin implementări și soluții bazate pe standarde globale la zi, dovedite a aduce eficiență și excelență în activitățile dumneavoastră zilnice.

Cu deosebită considerație,

Președinte GS1 Romania

Afișat, 14.03.2024